เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 : www.banphocity.go.th


     
     
  ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ : เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จัดให้มีบริการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับความคิดเห็นของประชาชน ผ่านทาง ตู้ไปรษณีย์ ปณ.9  

 

 

Username :
Password :
 
 
         
 


 
:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

***ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร รพ.สต.บ้านแก้วปัดโป่ง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างไฟส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 8 จำนวน 11 ชุด และก่อสร้างไฟส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 18 จำนวน 11 ชุด รวม 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต สาย นบ.1028 แยกทางหลวงหมายเลข 9 - แยกทางหลวงหมายเลข 340 อำเภอบางบัวทอง,ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 0.710 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพะยูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายชัยณรงค์) หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะค่า ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

***ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ท่อส่งน้ำและระบบส่งน้ำ จำนวน 24 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าลาด (เซบาย) ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (คป.ยโสธร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

:::::::::::::::::::::