เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 : www.banphocity.go.th


     
     
  ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ : เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จัดให้มีบริการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับความคิดเห็นของประชาชน ผ่านทาง ตู้ไปรษณีย์ ปณ.9  

 

 

Username :
Password :
 
 
         
 


 
 
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
 
:::::::::::::::::::::