ทต.บ้านโพธิ์ ล้างทำความสะอาดบันไดท่าน้ำอ.บ้านโพธิ์
ทต.บ้านโพธิ์ ล้างทำความสะอาดบันไดท่าน้ำอ.บ้านโพธิ์
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561
วันเทศบาล”  วันที่  24  เมษายน  ของทุกปี
วันเทศบาล” วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561