โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น
ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างประจำ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างประจำ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตัดต้นไม้ถางหญ้า ปรับทัศนียภาพ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 8 สิ
ตัดต้นไม้ถางหญ้า ปรับทัศนียภาพ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ 8 สิ